, (ยู'เซอะ) . ผู้ใช้, สิ่งที่ใช้มการใช้สิทธิ, ผู้ติดยาเสพติด. , ใช้สะดวกหมายถึง ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้ง่าย (แปลตามตัว ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้) ...คำเต็มภาษาอังกฤษ. คำเต็มภาษาไทยผู้ใช้. ความหมายหมายถึง ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในอันที่จะทำงานให้บรรลุผล แต่ทั้งนี้จะไม่นับรวม นักเขียนโปรแกรม () ...สัมผัส -ːə(ɹ). คำนาม แก้ไข. (พหูพจน์ ). ผู้ใช้; ผู้ติดยาเสพติด; การใช้สิทธิ (ทางกฎหมาย). แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 ปีก่อนโดย OB. ซ่อนแสดง. แสดง. ภาษา.(ยู'เซอะ) . ผู้ใช้, สิ่งที่ใช้มการใช้สิทธิ, ผู้ติดยาเสพติด. , ใช้สะดวก ...M 22, 2024 — , , T 10 .A . A ( ).A . T . , , T 10 .ยูสเซอร์, F M. [, , E]. , [T ] . . เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และ .... H ... . @. 52.2K •1 . M ... ....U. ...A , . S , ... คือ ชื่อบัญชีสมาชิกของผู้อีเมล์ ซึ่งเราสามารถใช้ชื่ออะไรก็ได้ เช่น ชื่อจริง ชื่อเล่น ชื่อองค์กร เพียงแต่ชื่อที่เราสมัครหรือใช้นั้นจะต้องไม่ไปซ้ำกับชื่อที่มีอยู่แล้วในผู้ให้บริการอีเมล์ที่เราสมัครสมาชิกด้วย.